Available courses

W tym kursie znajduje się miejsce do przesłania prac związanych z egzaminem.

Design thinking to metoda twórczego rozwiązywania problemów,


CUK-PP

W sierpniu 2018 r. decyzją Ministra Cyfryzacji, działającego na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) włączono kwalifikację  rynkową Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp). Przypisano ją do drugiego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Niedługo potem kwalifikację wpisano do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/. Decyzją administracyjną Ministra Cyfryzacji z grudnia 2018 r., Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) uzyskało uprawnienia Instytucji Certyfikującej dla tej kwalifikacji.

Włączenie do ZSK kwalifikacji CUK-pp jest istotnym krokiem w stronę wyjścia certyfikacji umiejętności komputerowych poza szkoleniowe projekty unijne i włączenia jej w relacje pracodawcy z pracownikami. Rejestr daje przedsiębiorcom możliwość przeglądu kwalifikacji rynkowych i wybrania tych, których potrzebują dla swoich pracowników czy kandydatów do pracy. Z drugiej strony pokazuje możliwości kształcenia, zdobywania kwalifikacji i certyfikacji osobom, wchodzącym na rynek pracy lub poszukującym nowych wyzwań. Do końca 2018 roku do ZRK wpisano 41 kwalifikacji rynkowych.

Kwalifikację CUK-pp opisują 4 zestawy efektów uczenia się:

Pełne informacje o Certyfikacie Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy, wydawanym przez PTI, można znaleźć na stronie http://cuk-pp.pl/


Pracownik administracyjno-biurowy jest zawodem uniwersalnym, ponieważ prace biurowo-administracyjne, jako funkcje usługowe, występują w różnym zakresie w każdym przedsiębiorstwie i instytucji. Osoba na tym stanowisku odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura. Do jej podstawowych zadań należy sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań, protokołów i notatek służbowych dla udokumentowania podejmowanych działań i zaistniałych zdarzeń w przedsiębiorstwie, prowadzenie korespondencji w języku polskim i obcym, dbałość o wewnętrzną koordynację przepływu informacji i dokumentacji, oraz wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w obiegu dokumentów. Pracownicy biurowi sporządzają dokumentację kancelaryjno-biurową oraz finansowo-księgową. Ich zadaniem jest także bieżąca, sprawna realizacja prac administracyjno-biurowych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w kontaktach z klientem zewnętrznym, a także dbałość o właściwą atmosferę i organizację pracy.
Zakres obowiązków:
  1. organizowanie i koordynowanie pracy w biurze
  2. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej oraz finansowo-księgowej
  3. obsługa interesantów
  4. obsługiwanie urządzeń biurowych
  5. organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń i pomieszczeń
  6. kontrola przepływu informacji
  7. organizowanie obsługi interesantów w jednostce administracyjnej
  8. sporządzanie dokumentacji prawnej i spraw pracowniczych


Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery pokazane na schemacie niżej egzaminy. Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz nabył kwalifikację, potwierdzając podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. ECDL BASE to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Jest także ciekawym potwierdzeniem umiejętności komputerowych uczniów szkół różnych poziomów.